ქარ
ჰიდროიზოლაცია

მშენებლებსა და დეველოპერებს შორის გავრცელებულია მოსაზრება, რომ თითქოს ჰიდროიზოლაცია არის დიდ დანახარჯებთან დაკავშირებული ფუფუნება და რომ თითქოს შენობა-ნაგებობის უმრავლესობაში მისი გამოყენება არც არის სავალდებულო. მსოფლიოში სამშენებლო სფეროს წამყვანი ექსპერტები კი ამტკიცებენ, რომ შენობისა და საძირკველის პრობლემების უდიდესი ნაწილის მიზეზი არის სწორედ წყალი. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისი ჰიდროსაიზოლაციო  სისტემა შეირჩეს და განხოციელდეს მშნებელობის დასაწყისშივე, ვინაიდან მას შემდეგ, რაც დასრულებულ შენობა-ნაგებობაში იჩენს თავს წყლის ჟონვის, ნესტის და ა.შ. პრობლემები, მათი გამოსწორება ბევრად მეტ დროსა და რესურსს მოითხოვს.

თანამედროვე მწარმოებლები გვთავაზობენ ნეგატიური (ინტერიერის მხრიდან), პოზიტიური (ექსტერიერის მხრიდან) თუ ინტეგრალური იზოლაციისათვის განკუთვნილ სხვადასხვა ტიპის ჰიდროსაიზოლაციო პროდუქტებსა და სისტემებს.

ვინაიდან საინსტალაციოდ გამზადებული წყალგამძლე მემბრანების გამოყენების არეალი მეტნაკლებად შეზღუდულია, თანდათან უფრო მოთხოვნადი ხდება თხევადი ცივი ან ცხელი წესით წასასმელი/მისაფრქვევი ჰიდროსაიზოლაციო მასალები.

ქიმიურ წარმოებაში მსოფლიო ლიდერი კომპანიის BASF-ის წარმოების პოლიურეას გაფრქვევითი ტიპის  ჰიდროსაიზოლაციო  პროდუქტი - Elastocoat, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, ბაზარზე მოწინავე პოზიციას იკავებს და კონკურენტებისაგან განსხვავებით, განსაკუთრებული მექანიკური სიმტკიცითა და ცვეთამედეგობით გამოირჩევა.

პოლიურეა გამოიყენება უამრავ სფეროში, სადაც კრიტიკული მნიშვნელობა ენიჭება ზედაპირის დაცვას, ქიმიურ და მექანიკურ მდგრადობას, ცვეთამედეგობას. Elastocoat-ის მიფრქვევის შედეგად წარმოქმნილ საიზოლაციო ფენას არ აქვს გადაბმები და ნაპრალები. მისი ნესტგამძლე შემადგენლობის წყალობით, შესაძლებელია Elastocoat-ის მიფრქვევის სამუშაოები შესრულდეს ისეთ ტემპერატურულ და კლიმატურ პირობებშიც კი, სადაც ვერცერთი ტრადიციული ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ვერ გამოიყენება.

Elastocoat-ის გამორჩეული უპირატესობებია:

 • გამოყენების შეუზღუდავი არეალი: საძირკველები, ჭერები, კედლები, პარკინგები, გვირაბები, საცურაო აუზები, რეზერვუარები, ხიდების ხიმინჯები, საგზაო-სამშენებლო ტექნიკის ცვეთადი ნაწილები და ა.შ.
 • სწრაფი ინსტალაცია ვერტიკალურ ან უსწორმაწორო ზედაპირზეც კი
 • სწრაფი შრობა
 • გამოყენების შესაძლებლობა მაღალი დატვირთვის ზედაპირებზეც კი
 • ნებისმიერ სისქის მემბრანი დატანის შესაძლებლობა
 • იდეალური ადგეზია ნებისმიერი ტიპის (მეტალის, ხის, ბეტონის და ა.შ.) სუბსტრატზე
 • მაღალი ცვეთამედეგობა
 • მაღალი ქიმიური და მექანიკური მდგრადობა
 • მაღალი ელასტიურობა
 • კოროზიისაგან დაცვა
 • ჰიდროსაიზოლაციო მემბრნაზე გადაბმებისა და ნაპრალების არარსებობა
 • წმენდის შესაძლებლობა მაღალი წნევის ქვეშაც კი
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილება თანამედროვეობის უმთავრეს გამოწვევას წარმოადგენს და სწორედ ამიტომ ბიზნესის, მრეწველობის, მეცნიერებისა თუ პოლიტიკის წარმომადგენლები თავიანთ ერთ-ერთ უპირველეს ამოცანად სახავენ არსებული ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგოდამზოგავი სისტემების შემქნა-დანერგვას. ენერგიის დაზოგვის საუკეთესო საშუალებაა თბოიზილოცია, რომელიც შენობა-ნაგებობას უნარჩუნებს სითბოს ზამთარში და სიგრილეს ზაფხულში. ბრიტანული ორგანიზაცია Energy Saving Trust-ის მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად, რომ თბოიზოლაცია საშუალო სამ-საძინებლიან კერძო სახლში წლიურად მინიმუმ £310 ზოგავს, რაღა თქმა უნდა, კომუნალურ გადასახადებზე დაზოგილი თანხის ოდენობა ბევრად მაღალია, როდესაც საუბარია ვილებზე, მრავალნომრინ სასტუმროებზე, სპორტულ კომპლექსებზე, საკონცერტო დარბაზებზე და ა.შ. ენერგოეფექტურობის შენარჩუნების თვალსაზრისით განსაკუთრებით კრიტიკულია ჭერისა და კედლების იზოლაცია (როგორც წესი, სითბური დანაკარგის დაახლოებით 30-40% მოდის კედლებზე და 25% ჭერზე), ვინაიდან მათ უწევთ ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვალებადობის, ასევე სხვადასხვა რთული კლიმატური პირობების „გაძლება“. დღემდე შემუშავებულია თბოიზოლაციის არაერთი საშუალება, თუმცა პროდუქტი რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, ბაზარზე მოწინავე პოზიციას იკავებს და წარმოადგენს ეკონომიურ, გარემოზე მავნე ზემოქმედების არმქონე და გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილ გადაწყვეტილებას. Elastospray არის გაფრქვევითი ტიპის თბოიზოლაციისათვის განკუთვნილი, დახურულ-უჯრედებიანი მდგარდი ქაფი, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი პარტრნიორი კომპანია, მსოფლიო ლიდერი ქიმიურ წარმოებაში - BASF. კომპანიის 115,000 თანამშრომელი ყოველდღიურად მუშაობს მსოფლიოს ყველა ქვეყნის თითქმის ყველა სეგმენტის მომხმარებლების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. Elastospray-ის ქაფის აპლიკაცია ხდება სპეციალური დანადგარით,  პირდაპირ იმ ზედაპირზე, რომლის იზოლაციაც გვსურს. მისი გამოყენება შესაძლებელია  შენობის ჭერის, კედლებისა და იატაკის (მათ შორის იატაკქვეშა გათბობის არსებობის შემთხვევაში), მანსარდების, ასევე საძირკველის ჭერისა და კედლების იზოლაციისათვის. იდეალური ადგეზიის წყალობით, აღნიშნული ქაფის დატანა  შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის სუბსტრატზე. წარმოქმნილ საიზოლაციო ფენას არ აქვს გადაბმები და ნაპრალები და ის ხელს უშლის თერმოხიდების წარმოქმნას. თუკი შევადარებთ თბოიზოლაციის ტრადიციულს მეთოდებსა და პროდუქტებს,  Elastospray-ის პოლიურეთანის ქაფის თბოგამტარობის კოეფიციანტი იმდენად დაბალია, რომ შესაძლებლობას გვაძლევს, მინიმალური სისქით მაქსიმალური თბოიზოლაცია უზრუნველვყოთ,  და შესაბამისად მისი გამოყენება,  საკმაოდ ეკონომიურია. დახურულ-უჯრედებიანი სტრუქტურის წყალობით პროდუქტი არის წყალგამძლე და ამავდროულად ის ლუქავს/იცავს ზედაპირს ტემპერატურის და კლიმატური პირობების ზემოქმედებისაგან. პოლიურეთანის ქაფზე ულტრაიისფერი სხივებისაგან დამცავი მემბრანის დატანის შემთხვევაში, სრულიად შესაძლებელია მისი გამოყენება შენობის გარეთ, თუნდაც ბრტყელ გადახურვაზე. გაფრქვევითი ტიპის თბოიზოლაციის მთავარი უპირატესობებია: საიზოლაციო ფენაზე ნაპრალებისა და გადაბმების არარსებობა მინიმალური სისქით მაქსიმალური თბოიზოლაციის უზუნველყოფა რთულად მისადგომი ადგილების თბოიზოლაციის შესაძლებლობა იდეალური ადგეზია ნებისმიერი ტიპის ზედაპირზე ინსტალაციისათვის საჭირო მცირე დრო შენობის საეუქსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივება მასალის მცირე წონა და ტრანსპორტირების-შენახვის სიმარტივე    
მეტის ნახვა
საუბრის დაწყება